Overheidscommunicatie

Jos Tielbeke is 20 jaar actief geweest binnen het lokaal bestuur, waarvan bijna 14 jaar als gemeenteraadslid. Deze jarenlange ervaring heeft gezorgd voor een goed en breed inzicht in alles wat er binnen een overheidsinstantie speelt. Daardoor is Communicatiebureau TielTekst gespecialiseerd in het verzorgen van zorgvuldige en effectieve communicatie voor overheden.

Hieronder een overzicht van opdrachten die Communicatiebureau TielTekst inmiddels heeft uitgevoerd.

 • Voor de provincie Overijssel produceren en plaatsen we content voor de webportal van GO4EXPORT
 • Voor de gemeente Raalte produceerden we een brochure rond het integrale veiligheidsbeleid.
 • Voor de gemeente Dalfsen redigeerden we teksten t.b.v. het project ‘Investeren met Gemeenten’
 • Voor de gemeente Ommen redigeerden we begrotingsteksten en het project ‘Nieuw voor Oud’
 • Voor de gemeente Raalte redigeerden we de teksten voor de Programmabegroting en de Meerjarenraming
 • Voor de gemeente Hardenberg produceerden we de teksten voor het burgerjaarverslag
 • De teksten voor de evenementenbrochure van de gemeente Raalte zijn door ons geproduceerd.
 • Voor de gemeente Olst-Wijhe schreven we drie burgerjaarverslagen
 • De gemeente Hengelo Gld is vanaf 1 januari 2005 heringedeeld en vormt samen met enkele andere gemeenten de nieuwe gemeente Bronckhorst. Ter herinnering aan de zelfstandige gemeente Hengelo Gld is een herinneringsboek geproduceerd waarvoor wij alle teksten hebben geschreven.
 • Voor de gemeente Raalte hebben we de strategische beleidsvisie publieksvriendelijk herschreven. Ook de opmaak en teksten voor twee burgerjaarverslagen zijn door ons verzorgd, in goede samenwerking met de afdeling Communicatie van de gemeente Raalte.
 • Voor de Stichting Promotie Raalte hebben we een gemeentelijk promotiemagazine geproduceerd.
 • Voor de gemeente Dalfsen zijn teksten geschreven voor verschillende promotiefolders en een promotiemagazine.
 • Voor de gemeente Hardenberg hebben we diverse opdrachten uitgevoerd, zoals het redigeren van de aanbiedingsbrief bij de begroting en het schrijven van teksten voor de begrotingskrant en de informatiekrant rond de toekomstvisie van de gemeente Hardenberg.