Managementboeken

Jos Tielbeke heeft voor ondernemers, managers en andere leidinggevenden vier delen geschreven in de serie ‘Dat doe je zo!’. Geen uitgebreide wetenschappelijke of moeilijk leesbare teksten, maar begrijpelijke en praktische informatie over belangrijke managementvaardigheden, zoals communiceren, leiding geven, conflicthantering en de omgang met klanten. U kunt het meteen toepassen in uw dagelijkse praktijk. Elk deel kost € 17,50. (excl 9% btw). De verzending is geheel gratis.

  
Effectief communiceren doe je zo!
Effectief communiceren vereist veel vaardigheden van leidinggevenden. Daarom is het zinvol om veel te weten over communicatie. Het gaat bij doeltreffende communicatie niet alleen om helder en eenduidig verwoorden van een boodschap. Ook actief en empathisch luisteren is hierbij erg belangrijk. Een ander niet te onderschatten aspect bij communicatie is lichaamstaal, communicatie zonder woorden. Naast achtergrondinformatie over het zenden en ontvangen van een boodschap, krijgt u praktische informatie over non-verbale communicatie en meta-communicatie. Verder maakt u uitgebreid kennis met de vele facetten van vergaderen.
Klik hier om te bestellen.
cover-effectief-leiding-gevenEffectief leiding geven doe je zo!
Effectief leiderschap is erg belangrijk. Een succesvolle onderneming kan niet zonder managers die op de hoogte zijn van de talrijke mogelijkheden om een onderneming effectief te leiden. Deze kennis vormt de basis voor het maken van verantwoorde keuzes. Naast achtergrondinformatie over leiderschap, komen diverse relevante vaardigheden voor een leidinggevende aan bod, zoals instrueren, motiveren, coachen, delegeren en feedback geven. Verder maakt u kennis met enkele interessante ideeën rond leiderschap van Stephen R. Covey en Ben Tiggelaar.
Klik hier om te bestellen.
cover-conflicthanteringEffectief omgaan met conflicten doe je zo!
Iedereen maakt wel eens conflicten mee. De vraag is dan ook niet of we met conflicten te maken krijgen, maar hoe we conflicten het beste kunnen hanteren. Dit boek gaat over conflicthantering, in het bijzonder binnen bedrijven en organisaties. Jos Tielbeke informeert u kort en bondig over conflictgedrag en welke reactie daarbij het meest effectief is. Ook krijgt u praktische informatie over hoe u goed op de hoogte blijft van wat er speelt op de werkvloer, zodat u tijdig kunt zorgen dat conflicten niet escaleren. Soms is het beter om een onafhankelijke derde partij in te schakelen bij een conflict en bijvoorbeeld gebruik te maken van mediation. Ook deze wijze van conflicthantering komt aan bod.
Klik hier om te bestellen.
cover-effectief-omgaan-met-klantenEffectief omgaan met klanten doe je zo!
Effectief omgaan met klanten is essentieel voor elke onderneming. Zonder voldoende klanten is geen enkel bedrijf levensvatbaar, want klanten zijn nu eenmaal een belangrijke inkomstenbron. In dit deel uit de serie ‘Dat doe je zo!’ krijgen u en/of uw medewerkers praktische kennis en vaardigheden aangereikt die noodzakelijk zijn om uw klanten effectief tegemoet te treden. U leert hoe u uw communicatie met klanten kunt verbeteren. Verder wordt u begeleid bij het efficiënt analyseren van de wensen van uw klanten en hoe u daar het beste op kunt reageren. Ook krijgt u handvatten om de verwachtingen van uw klanten zelfs te overtreffen door iets extra’s te doen.
Klik hier om te bestellen.