Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties te Raalte is in 1999 door Jos Tielbeke opgericht. Hij heeft een zeer ruime ervaring in lokaal bestuur en onderwijs, is journalistiek actief geweest en studeerde bovendien aan de Open Universiteit bedrijfs- en bestuurskunde. Hierdoor is Tielbeke Tekstproducties bij uitstek geschikt om te zorgen voor effectieve en verantwoorde communicatie bij al uw activiteiten. Naast de professionele realisatie van digitale communicatie en overheidscommunicatie is Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties ook uitgever van Salland Zakelijk, hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven. Jos Tielbeke is verder auteur van enkele managementboeken over effectief communiceren, effectief leiding geven, effectief omgaan met conflicten en effectief omgaan met klanten.

Digitale Communicatie:

Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties produceert elektronische helpfiles voor uw digitale producten. Een uitstekende ondersteuning voor uw helpdesk. We produceren elektronische helpfiles voor:

 • Fidura: boekhoudprogramma voor de advocatuur en het notariaat.
 • KBP aangiftesoftware: het zeer geavanceerde belastingaangifteprogramma van Kluwer
 • Prolyft: een Engelstalige helpfile
 • Aliment: alimentatierekenen
 • Extranet LRV - Samenwerkende Stadsdelen Amsterdam

Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties verzorgt ook de presentatie van bedrijven en instellingen op het internet. 
Naast een aansprekende en responsive vormgeving hebben we ook de deskundigheid in huis voor het produceren van goede webteksten. Uiteraard moet uw webpresentatie er goed uitzien en bij de cultuur en structuur van uw organisatie passen. Daarom vindt de realisatie in nauw overleg met u plaats.

Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties produceert bovendien selfrunning demonstratiefilmpjes. Daarmee kunt u de functionaliteit van uw software en/of internetproducten op een heldere wijze presenteren aan uw (potentiële) klanten. Voor uitgeverij Kluwer hebben we diverse selfrunning demonstratiefilmpjes gemaakt, o.a. voor alle Legal Office producten. Klik hier om een van deze demo's te bekijken.

Neem voor de productie van elektronische helpfiles, een aansprekende en betaalbare website en/of selfrunning demonstratiefilmpjes geheel vrijblijvend contact met ons op.

Overheidscommunicatie:

Jos Tielbeke is 20 jaar actief geweest binnen het lokaal bestuur, waarvan bijna 14 jaar als gemeenteraadslid. Deze jarenlange ervaring heeft gezorgd voor een goed en breed inzicht in alles wat er binnen een overheidsinstantie speelt. Daardoor is Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties gespecialiseerd in het verzorgen van zorgvuldige en effectieve communicatie voor (lagere) overheden.

Werkt u bij een overheidsinstantie en wilt u bij uw communicatie ondersteund worden door professionele mensen met praktijkervaring binnen het lokaal bestuur? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op en we doen u een aantrekkelijk aanbod.

Hieronder een overzicht van opdrachten die Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties inmiddels heeft uitgevoerd.

 • Voor de gemeente Raalte stellen we een brochure samen rond het integrale veiligheidsbeleid.
 • Voor de gemeente Dalfsen redigeerden we teksten t.b.v. het project 'Investeren met Gemeenten'
 • Voor de gemeente Ommen redigeerden we begrotingsteksten en het project 'Nieuw voor Oud'
 • Voor de gemeente Raalte redigeerden we de teksten voor de Programmabegroting en de Meerjarenraming
 • Voor de gemeente Hardenberg produceerden we de teksten voor het burgerjaarverslag
 • De teksten voor de evenementenbrochure van de gemeente Raalte zijn door ons geproduceerd.
 • Voor de gemeente Olst-Wijhe schreven we drie burgerjaarverslagen
 • De gemeente Hengelo Gld is vanaf 1 januari 2005 heringedeeld en vormt samen met enkele andere gemeenten de nieuwe gemeente Bronckhorst. Ter herinnering aan de zelfstandige gemeente Hengelo Gld is een herinneringsboek geproduceerd waarvoor wij alle teksten hebben geschreven.
 • Voor de gemeente Raalte hebben we de strategische beleidsvisie publieksvriendelijk herschreven. Ook de opmaak en teksten voor twee burgerjaarverslagen zijn door ons verzorgd, in goede samenwerking met de afdeling Communicatie van de gemeente Raalte.
 • Voor de Stichting Promotie Raalte hebben we een gemeentelijk promotiemagazine geproduceerd.
 • Voor de gemeente Dalfsen zijn teksten geschreven voor verschillende promotiefolders en een promotiemagazine.
 • Voor de gemeente Hardenberg hebben we diverse opdrachten uitgevoerd, zoals het redigeren van de aanbiedingsbrief bij de begroting en het schrijven van teksten voor de begrotingskrant en de informatiekrant rond de toekomstvisie van de gemeente Hardenberg.

 

Magazines:

Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties produceert ook magazines voor bedrijven en instellingen.

Vier keer per jaar verschijnt ons magazine Salland Zakelijk, hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven. Salland Zakelijk biedt ondernemers, lokale overheden en het beroepsonderwijs ruimte voor effectieve promotie van producten en diensten en het geven van interessante informatie over en voor ondernemend Salland.

Klik hier voor meer informatie over Salland Zakelijk.

Wilt u ook uw bedrijf of instelling promoten in een aantrekkelijk magazine? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Managementboeken:

Jos Tielbeke heeft voor ondernemers, managers en andere leidinggevenden vier delen geschreven in de serie 'Dat doe je zo!'. Geen uitgebreide wetenschappelijke of moeilijk leesbare teksten, maar begrijpelijke en praktische informatie over belangrijke managementvaardigheden, zoals communiceren, leiding geven, conflicthantering en de omgang met klanten. U kunt het meteen toepassen in uw dagelijkse praktijk. Elk deel kost € 17,50. (excl 6% btw). De verzending is geheel gratis!

Effectief communiceren vereist veel vaardigheden van leidinggevenden. Daarom is het zinvol om veel te weten over communicatie. Het gaat bij doeltreffende communicatie niet alleen om helder en eenduidig verwoorden van een boodschap. Ook actief en empathisch luisteren is hierbij erg belangrijk. Een ander niet te onderschatten aspect bij communicatie is lichaamstaal, communicatie zonder woorden. Naast achtergrondinformatie over het zenden en ontvangen van een boodschap, krijgt u praktische informatie over non-verbale communicatie en meta-communicatie. Verder maakt u uitgebreid kennis met de vele facetten van vergaderen.
Klik hier om te bestellen.

Effectief leiderschap is erg belangrijk. Een succesvolle onderneming kan niet zonder managers die op de hoogte zijn van de talrijke mogelijkheden om een onderneming effectief te leiden. Deze kennis vormt de basis voor het maken van verantwoorde keuzes. Naast achtergrondinformatie over leiderschap, komen diverse relevante vaardigheden voor een leidinggevende aan bod, zoals instrueren, motiveren, coachen, delegeren en feedback geven. Verder maakt u kennis met enkele interessante ideeën rond leiderschap van Stephen R. Covey en Ben Tiggelaar.
Klik hier om te bestellen.

Iedereen maakt wel eens conflicten mee. De vraag is dan ook niet of we met conflicten te maken krijgen, maar hoe we conflicten het beste kunnen hanteren. Dit boek gaat over conflicthantering, in het bijzonder binnen bedrijven en organisaties. Jos Tielbeke informeert u kort en bondig over conflictgedrag en welke reactie daarbij het meest effectief is. Ook krijgt u praktische informatie over hoe u goed op de hoogte blijft van wat er speelt op de werkvloer, zodat u tijdig kunt zorgen dat conflicten niet escaleren. Soms is het beter om een onafhankelijke derde partij in te schakelen bij een conflict en bijvoorbeeld gebruik te maken van mediation. Ook deze wijze van conflicthantering komt aan bod.
Klik hier om te bestellen.

Effectief omgaan met klanten is essentieel voor elke onderneming. Zonder voldoende klanten is geen enkel bedrijf levensvatbaar, want klanten zijn nu eenmaal een belangrijke inkomstenbron. In dit deel uit de serie 'Dat doe je zo!' krijgen u en/of uw medewerkers praktische kennis en vaardigheden aangereikt die noodzakelijk zijn om uw klanten effectief tegemoet te treden. U leert hoe u uw communicatie met klanten kunt verbeteren. Verder wordt u begeleid bij het efficiënt analyseren van de wensen van uw klanten en hoe u daar het beste op kunt reageren. Ook krijgt u handvatten om de verwachtingen van uw klanten zelfs te overtreffen door iets extra's te doen.
Klik hier om te bestellen.

Contact:

 

Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties
Bevernel 16
8101 HA Raalte

T: 0572 - 36 37 81
E: info@tieltekst.nl
KvK Zwolle: 05063724